Sessioner

Sessioner

Byplanmødet 2020 udskydes, læs hele pressemeddelelsen her

Torsdag den 1. oktober kl. 13.45 - 15.45.

Sessioner afholdes i lokaler i Aabenraa bymidte (bustransport hertil), session C Partnerskaber i klimaindsatsen afholdes på Sønderborg Slot. 

Det er kun muligt at deltage i én af sessionerne. Af hensyn til lokalestørrelser er der loft over deltagerantallet på de enkelte sessioner. Når du tilmelder dig, vil vi bede dig om at angive tre sessioner, som du ønsker at deltage i – i prioriteret rækkefølge. Dine ønsker efterkommes i den rækkefølge, tilmeldingerne modtages (først til mølle).