Byplanmøde 2020

Byplanmøde 2020

Hvordan håndterer planlægningen de udfordringer, som ikke kan klares af én institution alene? Byplanmødet stiller skarpt på partnerskaber – hvilke typer findes der og hvad er deres respektive styrker og svagheder? På Byplanmødet dyrker vi en række lokale eksempler som byledelse i Aabenraa og erhvervspartnerskaber i Sønderborg. Og vi får sat perspektiv på de danske forhold med et blik fra Flensborg og Nordtyskland: Hvordan løser nordtyskerne – der i øvrigt aldrig har haft strukturreform og kommunesammenlægning – planlægningsmæssige udfordringer, der ligner vores?