J: Naturpolitik – hvad er det?

J: Naturpolitik – hvad er det?

Debatsession om kommunalpolitikkens nye brydningsfelt  

Globale udfordringer med masseudryddelse af arter og biodiversitet under stærkt pres, har gjort naturpolitikken til et brydningsfelt. Der er hårdt brug for politiske beslutninger. Og der er brug for, at aktører på tværs af sektorer og fagligheder løfter naturdagsordenen. 

Aalborg Kommune er en af de første kommuner, der har vedtaget en biodiversitetsstrategi. Nu er arbejdet med at folde strategien ud til konkrete projekter og naturpolitik i praksis, begyndt. På sessionen præsenteres centrale pointer i både det politiske forarbejde og den fysiske, langsigtede implementering af naturpolitik i Aalborg Kommune.  
 
I en debat med salen, går vi tæt på spørgsmål om, hvordan vi kan sikre, at naturen kommer ind i de rigtige politiske debatter og beslutninger? Hvilke krav og ønsker har centrale aktører i natur- og miljøarbejdet til det politiske system – hvor kan og bør politikerne gøre det bedre, og hvad har de brug for fra de faglige kredse? Hvilke aktører kan løfte naturpolitikken – både på det politiske niveau og på det praktiske plan?

  • Rådmand Hans Henrik Henriksen(S), Aalborg Kommune og Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune.
  • Mødeleder: Alexandra Vindfeld Hansen, leder af sLAB, SLA Arkitekter og bestyrelsesmedlem, Dansk Byplanlaboratorium.