K: Hvordan prioriterer fondene arbejdet med partnerskaber?

K: Hvordan prioriterer fondene arbejdet med partnerskaber?

Session med et kig i fondenes maskinrum 

Fonde er vigtige samarbejdspartnere for kommunerne, når vi taler om byplanlægning, byudvikling, klimatilpasning, byrum, natur m.m. Nogle kommuner er rigtigt gode til at tiltrække fondsmidler til projektudvikling og har udviklet og prioriteret arbejdet med fundraising, og man ser måske en tendens til at succes med at tiltrække og gennemføre fondsprojekter betyder, at man tiltrækker endnu flere fondsmidler. Fondene vil gerne se resultater. Kritikere fremfører modsat, at fondene styrer betydende og væsentlige udviklinger i det danske samfund uden demokratisk kontrol.  

Med denne session prøver vi at få et kig i maskinrummet og ser på, hvordan fondene arbejder, hvordan de prioriterer generelt og mere specifikt. Med dette afsæt er sessionens hovedspørgsmål: 

  • Hvilke kriterier er aktuelle i disse år, når fondene støtter forskellige projekter? 
  • Hvordan prioriterer de forskellige fonde partnerskaber/samarbejder, når der skal tildeles støtte? 
  • Og hvad er essentielt for et godt partnerskab – for fondene og kommunerne/bygherrerne? 
  • Hvordan får man grundlæggende gjort fondene interesserede i sit projekt? 
  • Og hvordan med geografien: Er der forskel på at være en større by end en lille landkommune, når det gælder om at tiltrække donationer fra fondene? 

Oplæg ved Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania, replik ved stadsarkitekt Lisbet Wolters, Vejle Kommune, moderator er Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium.