Hovedoplægsholdere

Hovedoplægsholdere

Læs mere om de enkelte hovedoplægsholdere.

Andersmorgenthaler

Anders Morgenthaler er som tegner, filminstruktør og forfatter alvorligt bekymret over, hvad det er for en verden, vi efterlader til vores børn. Derfor har han ændret sit liv til at være mere grønt. Hvad kan vi gøre som individer for et bedre klima i fremtiden?

ChristianIbsen

Christian Ibsen er direktør Concito, som er en tænketank, der ønsker at bygge bro mellem klimaløsningerne i Danmark og den globale grønne omstilling, både ved at bringe danske og nordiske løsninger ud internationalt og ved at bringe vigtig global viden ind i en dansk kontekst. Christian Ibsen er uddannet cand.polit. med fokus på miljøøkonomi.

Hansbohyldig

Hans-Bo Hyldig er direktør i FB Gruppen A/S, der er et developerfirma, der blandt andre projekter gang med at forvandle det gamle grønttorv i Valby til en ny bydel, der omfatter ca. 2.700 boliger, butikker og daginstitutioner og en park. Hans-Bo Hyldig har en fortid i den finansielle sektor og er i øvrigt bestyrelsesmedlem i Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse.

HenrikDahl

Henrik Dahl (LA) er forfatter og Medlem af Folketinget siden 2015. Henrik Dahl er uddannet sprogofficer i russisk og cand.scient.soc. og har en Ph.d. fra Handelshøjskolen i København.

Kaaredybvad

Kaare Dybvad Bek (S) er indenrigs-og boligminister  og har siddet i Folketinget siden 2015. Han tiltrådte i 2019 som boligminister og i januar 2021 blev hans titel ændret til indenrigs- og boligminister. Kaare Dybvad Bek er uddannet geograf fra RUC.

.

LarsWeiss

Lars Weiss(S) er overborgmester i Københavns Kommune og har siden 2010 været medlem af Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, 1. næstformand i Borgerrepræsentationen og gruppeformand for Socialdemokratiet på Københavns Rådhus. Har siden oktober 2020 været fungerende overborgmester i Københavns Kommune. Lars Weiss er økonom og har en efteruddannelse i kommunikation.

LineBarfod

Line Barfod(Ø) er kandidat til overborgmesterposten i Københavns Kommune og er tidligere Medlem af Folketinget og nuværende Hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlem for Enhedslisten. Line Barfod er uddannet cand.jur og er advokat med speciale i socialøkonomiske virksomheder i advokatvirksomheden Foldschack Forchhammer Dahlager.

mFP

Malene Freudendal-Petersen er professor i byplanlægning på Aalborg Universitet. Hun har en tværfaglig baggrund i socilogi, geografi og byplanlæning og hendes forskning er forankret i Mobilitetsparadigmet inden for samfundsvidenskaben. Malene Freudendal-Petersen er uddannet på Roskilde Universitet.

Simonaggesen

Simon Aggesen(K) tiltrådte som borgmester i Frederiksberg Kommune i 2019 og har været medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune siden 2009. Tidligere har han været formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Simon Aggesen uddannet cand.jur. og har tidligere arbejdet som advokat hos bl.a. Danske Bank

Sophiehaestorp

Sophie Hæstorp Andersen(S) er kandidat til overborgmesterposten og har siden 2014 været regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Inden da sad hun i Folketinget fra 2007-2014. Sophie Hæstorp Andersen er uddannet cand.scient.pol.

TLK

Torben Lund Kudsk er politisk chef i FDM, der varetager danske bilisters interesser og arbejder bl.a. for en afvikling af registreringsafgiften, bedre trafiksikkerhed, mere hensynstagen til miljøet, bedre infrastruktur og bedre forbrugersikkerhed. Torben Lund Kudsk er  uddannnet cand.oecon.agro