PROGRAM

BM23 program

PROGRAM

Dyk ned i programmet her og find præsentationer fra oplægsholdere.

Download det fulde program

TORSDAG DEN 5. OKTOBER, DGI-HUSET I AARHUS

09.00 TJEK IND OG KAFFE
Tjek ind, kaffe og croissant

10.00 ÅBNING OG VELKOMST
Karsten Biering Nielsen og Marie Stender, Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og moderator, Christian Degn.

ET NYT BLIK PÅ MEDBORGERSKAB
Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.
Øgede krav om medindflydelse til udvikling af vores by - fra lokale beboerdemokratier og de mange fællesråd - kræver nye målrettede og områdespecifikke indsatser.

DEMOKRATI OG PLANLÆGNING – HVAD ER PÅ SPIL?
Anne Tortzen, Ph.d., direktør, Center for Borgerdialog.
Hvorfor er borgerinddragelsen så svær? Aktuelle tendenser inden for demokratisk fornyelse, borgerinddragelse og dilemmaer i demokratisk byudvikling.

DE UNGE - KILDEN TIL FORNYELSE?
Olav Hesseldahl, rektor, Det Politiske Akademi.
Hvad skal man tage særligt hensyn til og hvorfor spiller magt en særlig vigtig rolle?

12.00 FROKOST

13.00 INDDRAGELSE = INDFLYDELSE?
Samtale om arbejdet med borgerdemokrati og inddragelse i forskellige kommuner. Blandt deltagerne er Anne Mette Boye, stadsarkitekt Aarhus, Julie Torsbjerg Lynge, klimakoordinator, Greve Kommune og Knud Aarup Kappel, arkitekt MAA og indehaver af Atelier for Byers Rum.

15.00-17.00 SESSIONER
Vælg mellem 12 sessioner om forskellige planfaglige temaer, demokrati og borgerinddragelse.

18.30-00.30 AFTENARRANGEMENT
DGI-huset – Byplanpris, middag og underholdning.

 

FREDAG DEN 6. OKTOBER, DGI-HUSET & RÅDHUSET

08.30 KAFFE

09.00 REFLEKSIONER FRA I GÅR
Tina Saaby, direktør, Dansk Byplanlaboratorium

09.30 DEMOKRATI FITNESS
Kathrine Krone Laurent, programleder, Demokrati Fitness
Demokrati falder ikke bare ned i skødet på os. Hvis vi skal have et stærkt demokrati, skal vi løbende styrke vores demokratiske muskler.

10.30-14.00 UDFLUGTER I OG OMKRING AARHUS

14.10-14.40 DEMOKRATI 2.0
Peter MacLeod, Principal and Founder, MASS LBP.
Har Canadiske Peter MacLeod ret i, at demokratiets næste bølge vil ændre forholdet mellem borgere og myndigheder? Og kan byplanlægning være med til at vise vejen?
(Oplægget er på engelsk)

14.40-15.00 AFSLUTNING I RÅDHUSHALLEN
Vi byder på bobler og afslører næste års værtskommune.

15.00 TAK FOR I ÅR!

 

*Der tages forbehold for ændringer i programmet.

 

Find tilmelding, pris og praktik