OPLÆGSHOLDERE

Oplægsholdere

OPLÆGSHOLDERE

Se et udpluk af de oplægsholdere du kan høre på Byplanmødet 2023

Anne Mette Boye, stadsarkitekt i Aarhus

Anne Mette Boye Anne Mettes faglige virke er kendetegnet ved et stærkt engagement i at fremme arkitektonisk kvalitet, bæredygtig omstilling og en dyb interesse for at arbejde arkitektonisk med steders specifikke potentialer og forandringskapacitet. Siden 2021 har hun været stadsarkitekt i Aarhus, hvor hun i 2022 lagde sidste hånd på Aarhus’ arkitekturpolitik ”Politik for Bykvalitet og Arkitektur”, som sætter retningen for, hvordan Aarhus forbliver en levende og bæredygtig by og kommune med god arkitektur og høj bykvalitet. Hun er tidligere medstifter af tegnestuerne Metopos by- og landskab og SecondCity, har en ph.d. fra Arkitektskolen Aarhus og tidl. bestyrelsesmedlem i Lokale og Anlægsfonden.

 

Anne Tortzen, Ph.d., direktør i Center for Borgerdialog

Anne TortzenPå Byplanmødet vil Anne dele ud af sin omfattende viden om og 20 års erfaring med borgerinddragelse og demokratiudvikling i både ind- og udland. Hun har blandt andet grundlagt Center for Borgerdialog (www.centerforborgerdialog.dk), hvor hun rådgiver offentlige organisationer om borgerinddragelse, samskabelse og formidler forskningsmæssig viden om feltet. Anne Tortzen er cand.scient.pol., journalist, proceskonsulent og har en ph.d. fra RUC med afhandlingen ’Samskabelse i kommunale rammer’.

 

 

Katrine Krone Laurent, leder af Byens hus Roskilde og medstifter af Demokrati Fitness

Kathrine Krone LaurentMed en baggrund som journalist fra RUC, tilrettelægger og vært på både DR og TV2 er Kathrine en stærk og underholdende formidler og facilitator. Siden 2015 har Kathrine været leder af det kommunale demokratihus Byens hus Roskilde. Det var efter dette karriereskift at Kathrine i 2016 udviklede Demokrati Fitness sammen med antropolog Trine Demant og demokratirådgiver Zakia Elvang - et et koncept og en metode, der bygger på både lykkestudier og læringsdesign.

 

 

 

Nikolaj Bang (K), Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

Nikolaj Bang Som teknisk rådmand udstikker Nicolaj retningen for, hvordan Aarhus skal udvikle sig. Han arbejder for at bygge en bedre og smukkere kommune ved at tage hensyn til det eksisterende. Samtidig står han i spidsen for at inddrage aarhusianerne mere i udviklingen.  
Nicolaj tiltrådte posten som teknisk rådmand i 2022. Han er desuden medlem af KL’s Klima- og Miljøudvalg og bestyrelsesformand for Østjyllands Brandvæsen.

 

 

 

Olav Hesseldahl, rektor hos Det Politiske Akademi og initiativtager til Grundlovsfesten

Olav Helleldahl Olav har et årtis erfaringer med demokratiudvikling, særligt med at engagere unge i demokratiet og ved at skabe platforme som f.eks. Ungdommens Folkemøde. Han er stifter af nonprofitorganisationen bag Ungdommens Folkemøde kaldet Ungdomsbureauet, co-founder og rektor for Det Politiske Akademi og Grundlovsfesten. Oprindeligt er Olav cand.mag. i filosofi, har været rådgiver og sidder blandt andet i bestyrelsen for Roskilde Festival og Folkemødet.

 

 

 

Peter MacLeod, grundlægger og leder af MASS LBP

Peter MacLeodPeter MacLeod er grundlægger og leder af MASS LBP (MASS Let By People) og en af Canadas førende eksperter i offentligt engagement og deliberativt demokrati. Siden grundlæggelsen i 2007 har MASS gennemført mere end 200 store politiske projekter for regeringer og offentlige institutioner i Canada, samtidig med at være banebrydende inden for brugen af borgersamlinger og borgerting.

Peter skriver og taler om borgerens oplevelse af staten, vigtigheden af offentlig fantasi og fremtiden for en ansvarlig regering.

 

 

Moderator: Christian Degn, journalist
Christian DegnChristian Degn har mangeårig erfaring som kritisk og undersøgende journalist på TV Avisen, TV2 Nyhederne, Dags Dato og Kontant. Christian er velbevandret inden for aktuelle emner på boligmarkedet, energikilder, arkitektur og lokalplaner – i by og på land. Og så modererer han samtalen på hovedscenen på Byplanmødet.

 

 

 

 

 

Find tilmelding, pris og praktik