SESSIONER

Foto: Byplanlab

SESSIONER

Torsdag den 5. oktober kl. 15.00-17.00.

Sessionerne torsdag eftermiddag foregår i DGI-Huset og i Aarhus. Det er kun muligt at tilmelde sig og deltage i én session.

Sessioner opfyldes efter først-til-mølleprincippet og lukker automatisk, når de er fyldt op. 
Vælg en af de andre spændende sessioner.

 

Præsentationer fra sessioner (opdateres løbende)

A: Byg byens politik -vilde problemer, bypolitik og bystrategi
B: Blandede bolig- og erhvervsområder
C: CO2-reduktion i planlægningen
Plan22+ samarbejde
En storby med omtanke, Anette Kold, afdelingschef for byudvikling, Odense Kommune
CO2-reduktion i planlægningen, Plan22+
D: Globale tendenser i byudvikling
Green & Thriving Neighbourhoods, Camille Tallon, C40 Cities
E: Planlægning for fremtidens mobilitet
F: Boligudbud på landet
Boligudbuddet på landet
G: Natur og landskab i sommerhusområderne
H: Transformation af bygningsarven
I: Planloven og demokratiet
J: Hvad nytter projekterne?
Realdania Genbesøg og AART Effektkompas, Siri Daa Funder, Realdania & Johanne Mose Entwistle, AART
K: Bæredygtig byudvikling - helt fra start
L: Boligmarkedet i en krisetid