Bæredygtig planlægger

Bæredygtig planlægger

Bæredygtig planlægger

BÆREDYGTIG PLANLÆGGER er et kompetenceudviklingsforløb for byplanlæggere, hvor du får viden og metoder til at arbejde med bæredygtighed, overblik over relevant jura samt inspiration til hvordan man griber dagsordenen an med en organisatorisk og tværfaglig tilgang. Kort sagt: Du får langt flere og bedre kort på hånden i den proces, hvor idéerne opstår, planerne skabes og den bæredygtige planlægning skal implementeres.

Behovet for viden og ønsket om at kunne stille flere krav til bæredygtighed i planlægningen, bliver større og større. Både på miljømæssige, sociale og økonomiske parametre. I dag beror bæredygtighed i planlægningen, langt hen ad vejen på frivillige aftaler, indgået mellem byggeriets parter: myndigheder, bygherrer, investorer og ejendomsudviklere. Planlæggeren befinder sig i krydsfeltet mellem politik, byggeriets parter og den bæredygtighedsdagsorden, der udvikler sig med rivende hastighed. Der er behov for både viden, netværk og sparring på feltet.

Målgruppe
Kurset henvender sig først og fremmest til kommunale planlæggere, der arbejder med bæredygtighedsdagsordenen generelt, men måske med et særligt fokus på klima.


Kursusprogram
Bæredygtig planlægger er et kompetenceudviklingsforløb, der består af 3 kursusdage. Den første kursusgang er en enkelt dag, mens kursusgang 2 afvikles over to dage med overnatning. Undervisningsformen veksler mellem videns- og metodeoplæg, øvelser, inspiration fra praksis samt fokus på refleksion, både individuelt og i netværk.
Programmet er inddelt i tre overordnede temaer, som i videst muligt omfang, foldes ud på hver deres kursusdag. Programmet vil løbende blive opdateret her på siden.

 • Kursusgang 1, 9. december 2021 i Jylland.
  Tema: Viden om bæredygtighed og metoder.
  Det brede bæredygtighedsbegreb, klima, CO2 og livscyklusvurderinger (LCA)
   
 • Kursusgang 2, 19.-20. januar 2022 på Sjælland
  Tema, Dag 1: Jura og aftaler
  Det samlede lovkompleks omkring bæredygtighed, frivillige aftaler.

Tema, dag 2: Organisation og tværfaglighed
Samarbejdet på tværs af fagligheder internt og eksternt.

 • Afslutning, februar 2022
  Aflevering og bedømmelse af opgave

Se detaljeret program her

Kursusbevis
Kursusforløbet afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave. Opgaven bedømmes og der gives feedback af et særligt sammensat panel, ved en mundtlig seance i februar. Herefter modtager deltageren et kursusbevis.

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Green Building Council og Dansk Byplanlaboratorium

 

For yderligere information, kontakt kursuslederne:
Green Building Council Denmark, Kreils Ekelund, 3049 4662 - kreils.ekelund@dk-gbc.dk
Dansk Byplanlaboratorium, Anne Møller, 3317 7278 – am@byplanlab.dk

Sted
Jylland og Sjælland
Pris
PRIS: 16.000 kr. for tilskudsgivere hos Dansk Byplanlaboratorium og medlemmer hos Green Building Council. Prisen er en pilotpris, da det er første gang, kurset kører.
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfrist den 5. November 2021-herefter er tilmeldingen bindende