Byrum • Byliv • Bevægelse

Byrum • Byliv • Bevægelse

20090401byrumskursus.jpg

Bylivet er i stadig forandring med nye former for rekreation og udfoldelse, og alt tyder på, at vi vil tilbringe mere og mere tid uden for hjemmet. Bl.a. derfor får byens offentlige rum større og større betydning. Vi skal besøge to byer, høre om deres planer og projekter, se resultaterne og evaluere det hele i forhold til de nyeste tanker om byliv. Det gode byrum skal udfordre stedet og matche hverdagslivet. Hvad skaber byliv, og hvad giver rum for udfoldelse?

Download program

Præsentationer fra seminaret

Erik Dahl-Rasmussen, Teknisk direktør: Byliv i Vejle, fra tanke til handling,-en kreativ metode.

Mikkel Frost, Arkitekt: At udfordre stedet og matche hverdagslivet

Sted
Seminar i Vejle og Fredericia 15.-16. juni 2009