Afdelingsleder til Planlægning & Landskab

Vil du være med til at koble planlægning og landskab med de nyeste digitale muligheder?

Vi har i NIRAS for nylig samlet områderne Planlægning og Landskab med vores afdelinger indenfor digital kortlægning, dataanalyse og visualisering i en ny forretningsenhed ”Data, Analyse og Planlægning”. Forretningsenheden favner projekter helt fra den overordnede strategiske og fysiske planlægning til landskabs- og byrumsdesign og arbejder i alle faser med avanceret datahåndtering/-analyse og  visualiseringer.

Området Planlægning & Landskab er repræsenteret ved to afdelinger i hhv. øst (Allerød) og vest (Aarhus/Aalborg) og består af i alt ca. 30 byplanlæggere, landskabsarkitekter, urban designere og landskabsforvaltere. 

Som afdelingsleder i vest vil du have arbejdssted i Århus med ansvar for de ca. 15 medarbejdere, der sidder i  Aarhus (12) og Aalborg (3).

Niras
Kontaktperson
Christian Holmegaard Mossing
Ansøgningsfrist
Nyborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Fredericia Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist: