Værdiskabelse i kystsikring

Med dette kursus bliver du med nye erfarings- og forskningsbaserede redskaber klædt på til at arbejde professionelt og systematisk med kystsikrings- og kystudviklingsopgaver i eksisterende kystmiljøer. Kurset formidler de grundlæggende begreber, værdier og metoder og giver indblik i arbejdsmetoder og processer, der kan skabe et strategisk og fagligt fokus for udviklingen af succesfulde projekter.  

I et dynamisk kursusforløb vil vi gennem en vekselvirkning mellem oplæg fra visionære praktikere, fælles diskussioner og letfodet øvelsesarbejde i projektgrupper få redskaber til at arbejde praktisk og samtidigt visionært med helhedsorienteret kystudvikling.

Du får teoretiske input, konkrete redskaber og hands on-erfaringer med at håndtere komplekse strategiske målsætninger. Dertil lærer du om praktisk projektudvikling og procesplanlægning for et kystudviklingsprojekt – herunder strukturering af processen fra problemafklaring og konceptudvikling frem til design og løsningsforslag.

Læs mere om kurset her

Sted
København K
Dato
Kursusdato
-