Strategisk byudvikler til projektsekretariat

Lolland Kommune har sammen med Realdania og A. P. Møller Fonden indgået et partnerskab om realiseringen af udviklings- og investeringsplanen ’Nakskov 2030’, som anlægger et helhedssyn på byen og dens udviklingsmuligheder. Hensigten er at give det fysiske miljø et samlet løft og at koncentrere indsatsen om de tre nedslagspunkter, der har den største kulturhistoriske værdi og det største turismemæssige potentiale: Nakskov bymidte, Nakskov Havn samt Hestehovedet og fjorden.

Projekterne kredser om forskellige aspekter af byudvikling, fra løft af bygningskultur til aktivering af byrum, turismeinitiativer og kommercielle tiltag. Dine ansvarsområder vil primært være fundraising, generel projektledelse, inddragelse af borgere og interessenter samt udvikling af de turismerelaterede og kommercielle tiltag.

Du vil blive ansvarlig for gennemførelse af de 12 projekter under Nakskov 2030 initiativet i samarbejde med resten af sekretariatet. Projekterne spænder vidt i indhold og form, og der er stor forskel på, hvor de er i processerne. Nogle projekter er på idestadiet og andre er klar til igangsættelse. Du får en vigtig rolle i at sikre at Nakskovs potentialer bliver realiseret succesfuldt. Du får ansvaret for at skabe et positivt fremtidsbillede af Nakskovs kvaliteter både for borgere og besøgende.

Lolland Kommune
Kontaktperson
Tim Jeppesen
Ansøgningsfrist
Solrød Kommune
Ansøgningsfrist:
Brøndby Kommune
Ansøgningsfrist:
Furesø Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Norddjurs Kommune
Ansøgningsfrist:
Herning Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ansøgningsfrist:
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Landsyd I/S
Ansøgningsfrist:
Aabenraa Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist: