På vej mod Kommuneplan 13

På vej mod Kommuneplan 13

Følg planstrategierne
100-lille-forside-ikon.jpgHvor langt er kommunerne kommet med deres planstrategier? Byplanlaboratoriet spurgte Plan-netværket før sommerferien. Plan-nætværket dækker landets 98 kommuner. 80 kommuner har svaret. Se resultatet her.

 

 

 

Status på planstrategier:

Planlægning er politik, 5 nye anbefalinger
Titlen på Plan09s afsluttende projekt er:
”5 anbefalinger, når politiske mål skal omsættes til planstrategi og kommuneplan”. Anbefalingerne er udarbejdet af et nyetableret netværk (FormidlingsgruppeK13), og er en opfordring til at udvikle plankulturen med klarere målstyring, mere politik og mindre overflod af ord.

Find de tre publikationer neden for og se nærmere på den digitale værktøjskasse nederst på siden.

folder_link.jpg

Folder til lokalpolitikere:
Planlægning er politik. 5 anbefalinger
eller bestil publikationen her

 

haefte_link.jpg

Hæfte til beslutningstagere i kommunerne (29 sider):

Planlægning er politik. 5 anbefalinger.
Når politiske mål skal omsættes til planstrategier og kommuneplan

eller bestil publikationen her

 

rapportknap.png

Sammenfattende rapport (67 sider, kun i pdf-version):

Plankultur i en brydningstid
En vurdering af kommunernes arbejde
med kommuneplan 09

 

 

 

vaerktoejsknap.png

Den digitale værktøjskasse:
Den digitale værktøjskasse er udviklet til de kommunale planlæggere og kan bruges som en tjekliste i forhold til arbejdet med planstrategien og kommuneplanen. I kan enten bruge alle dele af værktøjet – eller nøjes med at kigge på de punkter, hvor I har brug for inspiration eller gode råd.