Det perfekte miks -mellem fysisk og digital borgerinddragelse

Nyt kursus med fokus på både fysisk og digital borgerinddragelse.

Læs mere

BYUDVIKLER.CAND.ALT.

Skal man kunne alt som byudvikler?

Blogindlæg af Anne Møller

NY UNDERSØGELSE om bæredygtighed i lokalplaner

Hvad er bæredygtig byudvikling, og hvordan planlægger man det?

Læs rapporten

Piben, elefanten og Lynetteholmen.

Det drejer sig om planers legitimitet og begrundelse

Blogindlæg af Niels Boje Groth

Er BIDs i Danmark en god ide?

Vil BIDs kunne bidrage til at skabe mere levende bymidter? Nej, mener lektor Kristian Olesen fra AAU

Læs indlæg på ByplanBlog

Bymidterne længe leve

Planloven er breaking news og regeringen er kommet med en række initiativer, der har til formål at skabe en bedre balance i landet.

Læs Ellen Højgaard Jensens blogindlæg

Fysisk planlægning er et vigtigt og på mange måder underkendt instrument i forbindelse med C02 -reduktion.

Ellen Højgaard Jensen, Direktør i Dansk Byplanlaboratorium