Byplanmødet

Foto: Morten Olivarius

Byplanmødet

Byplanmødet er dansk byplanlægnings største, årlige konference, hvor +700 planlæggere, politikere og rådgivere samles for at netværke og blive klogere på aktuelle temaer.

Tilmelding åbner den 12. maj 2023. Ønsker du at bidrage til byplanmødeprogrammet hører vi gerne fra dig i januar-marts måned.

Byplanmødet 2023 bliver afholdt den 5.-6. oktober i Aarhus.

Velkommen til Byplanmøde universet 2021

Byplanmøde 2021

De næste 100 år

Byplanmøde 2020

Partnerskaber

Byplanmøde 2019

Boligpolitik – boligdrømme, boligplaner og boligmarked

Byplanmøde 2018

Strategisk planlægning

Byplanmøde 2017

Vækst og erhvervsudvikling

Byplanmøde 2016

Byer under forvandling
Globale udfordringer - lokale løsninger

Byplanmøde 2015

Den regionale by – grænseløs planlægning

Byplanmøde 2014

Herning
Innivation - også på planområdet

Byplanmøde 2013

Alle taler om smarte byer - i Byplanlaboratoriet taler vi om smart planlægning i øjenhøjde.

Byplanmøde 2012

Vækst og velfærd

Globalitet og lokalitet

Byplanmøde 2010

Kampen om investeringer

Byplanmøde 2009

BYER I BEVÆGELSE
Byer i balance. Veje til en bæredygtig udvikling.

Byplanmøde 2007

Det lange lys

Byplanmøde 2006

Rum for mangfoldighed

Tidligere byplanmøder