Jordstrategier som planlægningsinstrument

Jordstrategier som planlægningsinstrument

På dette miniseminar får du indsigt i en række konkrete værktøjer til at udarbejde og implementere kommunale jordstrategier som planlægningsinstrument, og du hører en række konkrete eksempler fra et antal kommuner.

Overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter har traditionelt været anset som et affaldsprodukt, det kan være problematisk at bortskaffe for bygherrerne, ligesom kommunerne har været udfordrede, grundet mangel på modtagelokaliteter og hensigtsmæssige genanvendelsesprojekter.

En række regioner og kommuner er imidlertid nået til en erkendelse af, at overskudsjord i stedet kan blive en værdifuld ressource som blandt andet kan reducere behovet for råstoffer. Den omstilling kræver imidlertid strategisk planlægning.

En strategi for jordhåndtering skal sikre, at der inden for et geografisk område er de bedst mulige rammer for genanvendelse af overskudsjord, samt at genanvendelsen baserer sig på projekter mv., hvor en forudgående faglig vurdering har vist, at der opnås miljømæssige gevinster.

Denne eftermiddag stiller vi således skarpt på planlæggernes nye udfordringer og deler de foreløbige erfaringer med en række strategier, metoder og værktøjer.

Kursusansvarlig Ellen Højgaard Jensen

Se programmet

Læs mere om miniseminaret og tilmeld dig her

 

Sted
København
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
6. maj 2019. Efter denne dato er tilmeldingen bindende