Byplan Nyt

Byplan Nyt

Byplan Nyt er et overskueligt og let tilgængeligt magasin om Byplanlægning. Det er Dansk Byplanlaboratoriums eget magasin.
Byplan Nyt skal inspirere til arbejdet med byplanlægning, formidle ny viden om emnet og orientere om, hvad der rører sig inden for feltet.
Byplan Nyt er gratis og udkommer 4 gange om året, normalt som delvist sponserede temanumre. Oplaget er på ca. 3500. Se det nyeste Byplan Nyt

Få tilsendt Byplan Nyt gratis

Spørgsmål om Byplan Nyt
abonnementer sendes til

byplannyt@byplanlab.dk

Medieinformation

Se tidligere numre af Byplan Nyt og find artikler fra de enkelte numre

Ansvarshavende redaktør:
Michael Nørgaard

Redaktionsadresse:
Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6, 1. sal
DK 1466 København K

Att. redaktør Michael Nørgaard
mn@byplanlab.dk
Tlf: +45 40 97 44 44