Tilskudgivere

Tilskudgivere

Tilskud med fordele

Som tilskudsgiver hos Dansk Byplanlaboratorium støtter I Byplanlaboratoriets arbejde og virksomhed. Dansk Byplanlaboratorium tilbyder byplanfaglige kurser og arrangementer, deltager i udviklingsprojekter og formidler byplanlægningen via debatmøder, magasiner og hjemmesiden. Tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium opnår en række særlige fordele, såfremt nedennævnte regler følges. Fordelene er:

  • - Gratis stillingsannonce på Byplanlaboratoriets hjemmeside
  • - Mulighed for at bestille ”klassesæt” af bladet Byplan Nyt
  • - ca. 25% rabat på hovedparten af arrangementerne, herunder det årlige byplanmøde
  • - ca. 25% rabat på alle publikationer
  • - alle tilskudsgivere registreres og nævnes særskilt i årsregnskabet og i bladet Byplan Nyt

Tilsagn om tilskud 2020

kort over tilskudsgivere i 2019

Mange støtter allerede

Byplanlaboratoriet har generelt stor tilslutning med 86 kommuner og 3 regioner blandt tilskudsgiverne i 2018. Hertil kommer en række institutioner og private firmaer.

Se oversigt over tilskudsgivere

Tilsagn om tilskud 2020

Tilskudsregler

Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende fond stiftet i 1921.

Bestyrelse og sekretariat samlet i Hjørring. Foto Andreas Hvidt

Byplanlaboratoriets bestyrelse består af 10 medlemmer og en fast gæst.

Sekretariatet består af ca.12 medarbejdere, som holder Byplanlaboratoriet kørende.