Bestyrelsen

Bestyrelse og sekretariat samlet i Hjørring. Foto Andreas Hvidt

Bestyrelsen


Byplanlaboratoriets øverste myndighed udgøres af en bestyrelse på 10 medlemmer. Den rådgives af et repræsentantskab på godt 60 personer fra en lang række organisationer og myndigheder med tilknytning til planlægning.

Læs Strategi for Byplanlaboratoriet 2020

Læs bestyrelsens beretninger:

 

Jes Møller (Formand)

Konsulent i byudvikling og bestyrelsesarbejde

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021

Marie Stender (Næstformand)

Forsker på
Statens Byggeforsknings Institut

Valgt af repræsentantskabet
2017-2021

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Berit Mathiesen

Chefkonsulent,
Kommunernes Landsforening

Født 1974

Udpeget af KL i 2017 - 2021.

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2022

Hans Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Født 1965

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021.

Karsten Biering Nielsen

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2019 - 2023

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt, Vejle Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Lise Aaen Kobberholm

Vicedirektør,
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen

Født 1969

Udpeget af Boligministeriet
2020 - 2024

Mats Olsson

Arkitekt,
Urban Development Strategies.

Født 1943

Valgt af bestyrelsen
2018 - 2022

Sigmund Lubanski

Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Fast gæst i bestyrelsen

 

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2019 - 2023