Projekter

Projekter

Dansk Byplanlaboratorium udvikler løbende egne projekter og indgår i samarbejder, der kan være med til at kvalificere planlægningen – enten gennem nye erkendelser eller gennem formidling af gode resultater.

Projekterne går på tværs af kommuner og skal kunne bruges bredt. De fleste projekter er finansieret af eksterne fonde og puljer. Projektresultaterne formidles gennem publikationer eller et særnummer af Byplan Nyt. Vi bruger også projektresultaterne aktivt i vores kursusvirksomhed.

Har du en ide til et projekt, der kan kvalificere debatten om dansk planlægning, er du velkommen til at kontakte direktør Ellen Højgaard Jensen for en nærmere drøftelse.

Aktuelle projekter

Business Region Aarhus, Trekant-området Danmark, Arkitektskolen Aarhus og Realdania er gået sammen om at udarbejde et strukturbillede for Østjylland.
Projektet skal munde ud i både teoretiske og praktiske handleanvisninger til, hvordan bydelsudviklere fremmer social innovation og bæredygtig udvikling.
På landet, hvor der er længere mellem husene kan de digitale platforme få væsentlig betydning for serviceniveau, livskvalitet og tilfredshed med bostedet.

Mange landsbyer i dag har et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. Byplanlaboratoriet følger og evaluerer to projekter over fire år.