Presse

Presse

Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende institution, der arbejder med at skabe debat om aktuelle planlægningsspørgsmål og formidle ny viden indenfor området.

Læs mere om Dansk Byplanlaboratorium.

For spørgsmål til Dansk Byplanlaboratorium kontakt venligst:

Direktør Ellen Højgaard Jensen
Tlf. 26 15 72 81
ehj@byplanlab.dk

Bestyrelsesformand Lisbet Wolters, Stadsarkitekt og Klimachef i Vejle Kommune
Tlf.  20 33 94 68
liwol@vejle.dk

Nye vandt Byplanprisen 2022

Læs Dansk Byplanlaboratoriums pressemeddelelser
Byplanlaboratoriet deltager i debatten om nutidens og fremtidens byplanlægning.
Byplanlaboratoriet afgiver høringssvar og udtalelser om relevante lovforslag o. li.