Sæt strøm på dit kvarter

Ung kvinde og ældre hvidhåret mand ser på en Ipad

Sæt strøm på dit kvarter

Danskerne kommunikerer og interagerer med større og større hast og på stadig flere platforme. Det betyder, at vi som planlæggere skal forstå dialog og inddragelse på nye måder. Den overordnede ide med dette projekt er at indsamle konkret viden om den moderne informations- og kommunikationsstrategis muligheder og begrænsninger på det lokale kvarterniveau. Vi vil søge inspiration både i ind- og udland. Hvilke teknologier bliver brugt, og hvordan fungerer de i praksis? Projektets produkt bliver blandt andet et faktaark med 10 eksempler på smarte løsninger i forbindelse med borgerinddragelse på lokalt niveau. Derudover skal ekspertinterviews med danske eller internationale forskere, samt et særnummer af Byplan Nyt, belyse forskellige kommunikationsfaglige, tekniske og demokratiske aspekter. stroem_logo.pngProjektet er støttet af byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler, samt Realdania og udføres i 2014 og 2015 i samarbejde med Kuben Management. Kontaktperson: Ellen Højgaard Jensen, tlf. 26 15 72 81

Artikler til Digital Byer

Crowdsource the city
Tværgående erfaringer
DreamHamar Promise Tracker
Bristol Rising - Crowdsourced placemaking
Det digitale borgermøde. Svendborg
Hello Lamp Post - Bristol

The Flyover Liverpool
Participatory Chinatown
Hej Centrum
Greenovate Boston
OpenPlans
TAG DEL Egedal
GPS-tracking i Odense

Materiale fra workshop d. 30/9 2014

Materiale fra workshop d. 26/11 2014

Materiale fra workshop d. 23/2 2015