Transportens klimaudfordring kræver bedre organisering

Foto: Andreas Hvidt

Transportens klimaudfordring kræver bedre organisering

Webinar 18. november 13:00
Kollektiv Trafik Forum og Dansk Byplanlaboratorium arrangerer webinarrække om kommuner, klima, mobilitet og planer.

Oplægsholder: Henrik Gudmundsen, Seniorkonsulent Fremtidens Mobilitet. Concito
 

Transporten CO2-udledninger udgør 30 pct. af Danmarks totale udledninger og dette tal kommer til at vokse i takt med, at andre sektorer reducerer udledningen, mens transporten ikke følger med. I kommunernes klimaregnskaber udgør udledningerne mellem 17 pct. og 60 pct. af drivhusgasemissionerne. De initiativer, der er taget og planer, der er lagt hidtil leverer ikke helt de nødvendige reduktioner for at nå klimamålsætningerne. 

CONCITO vurderer, at én af årsagerne er mangelfuld koordinering og samspil på tværs af det kommunale, regionale og statslige niveau. Det kan føre til ineffektive tiltag der sættes i værk tilfældigt, projekter der gøres irrelevante og byrder der ikke fjernes men i stedet flyttes mellem administrative niveauer.

Derfor har CONCITO startet et samarbejde med den britiske professor Greg Marsden med et fokus på roller og samspil mellem lokale myndigheder (kommuner), regioner og staten i arbejdet med den grønne omstilling af transportsektoren.

På webinaret får du:

  • CONCITOS status og diagnose af den danske klimaindsats på transportområdet på tværs af kommuner, regioner og staten.
  • En vurdering af hvor langt kommunernes klimahandlingsplaner (DK2020) er nået på transportområdet.
  • Perspektiver og potentialer ved en styrket ramme og samspil på tværs af kommuner, regioner og staten

Varighed: ½ time. Der bliver også tid til spørgsmål.

Læs mere og find tilmelding

Sted
Webinar
Pris
Gratis
Kursusdato