ByNatur: Byforskning uden grænser

ByNatur: Byforskning uden grænser

bynatur2012_webikon.pngKonference i Aarhus 1. marts
Ofte stilles den menneskeskabte by skarpt over for den natur, som mennesker ikke har skabt. Naturen er udenfor byen og byen udenfor naturen. Hvis naturen er i byen, så er den klart afgrænset til parker, søer og haver. Men ligesom by og landskab blander sig mere og mere således også by og natur. Det må forskning og praksis forholde sig til. Byforskningen og byplanlægningen må, ud over grænserne, forholde sig til det bymæssige i naturen og det naturlige i byen: ByNaturen. Naturens kredsløb kan sættes meget mere i arbejde i tætbyen, og naturnetværk og bynetværk kan forholdes til hinanden, så der f.eks. kan bygges bæredygtigt i kant- og overgangszonerne mellem dem.

Center for Strategisk Byforskning har siden 2004 udforsket de ændringer af vore byer, der viser sig som svækkelse af grænserne mellem byer og landskaber. Disse ændringer stiller også spørgsmålstegn ved grænsen mellem natur og by.

Det er temaet for årets seminar om ’byforskning uden grænser’, som har til formål at skabe dialog og udveksling mellem praktikere og forskere. Temaet belyses gennem:

  • filosofiske diskussioner af naturbegrebet
  • beretninger om forskningsbaseret undervisning om naturforhold i den østjyske millionby
  • en kunstbaseret forskningstilgang til landskabet i byen
  • en fortælling fra praksis om, hvordan man kan tænke og praktisere ByNatur som ’procesurbanisme’
  • igangværende forskning om by og biodiversitet
  • undersøgelser af kommuners vand- og naturplanlægning

Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Center for strategisk byforskning og Dansk Byplanlaboratorium.

Se programmet

 

Se oplæg

Introduktion af forskningsprofessor Niels Albertsen, Arkitektskolen Aarhus.
Læs manus til Introduktionen

Den østjyske millionbynatur
af lektor Tom Nielsen og lektor Boris Brorman Jensen, Arkitektskolen Aarhus

Kolindsund. Ny natur
af adjunkt Stefan Darlan Boris og forskningsadjunkt Thomas Juel Clemmensen,
Arkitektskolen Aarhus

Det grænseløse landskab
af Ph.d.-studerende Marie Markman, Arkitektskolen Aarhus

By og biodiversitet
af Martin Odgaard, Ph.D. Stipendiat, Cand. Arch. Arkitektskolen Aarhus

 

Se relevante artikler:

Bynatur - artikel i Byplan Nyt
af Robert Mogensen, Arkitekt MAA MDL.

Procesurbanisme – byen som økosystem
af Stig L. Andersson. Bragt i LANDSKAB 1-2012.

Et mangfoldigt naturbegreb
af Hans Fink: i Peter Agger et al (red.): Naturens værdi. Vinkler på danskernes forhold til naturen, København 2003 Gads forlag.

Sted
1. marts 2012 i Aarhus