Når alt kommer til alt, savner vi så amterne?

Når alt kommer til alt, savner vi så amterne?

B

Debatmøde med ’et lyttende panel’

Byplanlaboratoriet fortsætter planlovsdebatten. Kom og vær med! Amterne er nedlagt og regionerne er skrevet ud af planloven.Hvordan varetages de regionale hensyn så i dag? Hvem tager sig af kysterne, detailhandlen og det åbne land?
Efter en kort introduktion af panelet vil du blive inviteret til at drøfte de tre emner med de andre deltagere. Panelet vil så kommentere jeres ideer og spørgsmål.

Nu er det kommunernes opgave at varetage de regionale hensyn i planlægningen. Det er svært at koordinere på tværs af kommunegrænserne, men umuligt hvis vi ikke gør det.

Sagt på fyraftensmøde i Aalborg,
26. maj 2015

Panelet består af:

Afdelingsleder Maj-Britt Helle Jensen, Faaborg Midtfyn Kommune

Borgmester John Brædder(L), Guldborgsund Kommune

Lone Loklindt (B)

Direktør Torben Schwabe, Lyngby Storcenter

Mødeleder er
Peter H. Vergo, bestyrelsesmedlem i Dansk Byplanlaboratorium
og plan og byggechef i Vordingborg Kommune