Hvad er strategisk byledelse?

Hvad er strategisk byledelse?

F

Forskellige roller – fælles læring

I dag skal byer kunne meget mere end for få årtier siden. At kunne lede og udvikle en by med basisfunktioner i form af transport, infrastruktur, boliger, arbejdspladser, skoler og rekreative områder er slet ikke nok. I dag skal byudviklingsprojekter være bæredygtige samt levende i økonomisk og social forstand. Det er en spændende og udfordrende udvikling. Derfor er der behov for erfaringsudveksling, inspiration og fælles læring.

Overtegnet

På denne session vil du møde tre væsentlige aktører, der alle har været med på programmet Strategisk byledelse, nemlig en politiker, en direktør og en planchef. Hør om deres personlige udbytte og hvad der optager dem lige nu. Hvordan kurset rustet dem til den rolle de hver især indtager i byudviklingen – og hvor findes dilemmaerne? Drøftelserne tager udgangspunkt i konkrete byudviklingsprojekter og deltagernes egne erfaringer.

  • Plan- og udviklingschef Bettina Hedeby Madsen, Hjørring Kommune
  • By- og miljødirektør Ulrik Winge, Frederiksberg Kommune
  • Rådmand Hans Henrik Henriksen(S) fra Aalborg Kommune
  • Mødeledere: Jes Møller, Formand i Dansk Byplanlaboratorium og projektchef i Køge Kyst og programchef Nikolaj Sveistrup, programchef Dansk Arkitekturcenter (DAC)

Sessionen arrangeres i samarbejde med DAC