Hvad er værdien?

Hvad er værdien?

D

Debat om politisk lederskab, byudvikling og bykvalitet

Vi stiller skarpt på samspillet mellem byudviklingens forskellige aktører og rådgivere og det politiske lederskab: Hvordan bringes forskellige perspektiver til at spille konstruktivt sammen til gavn for udviklingen af ‘den gode by’? Og hvori ligger mer-værdien i det byggede miljø, når arkitektonisk kvalitet går hånd i hånd med dygtigt lederskab og entreprenørskab?

Overtegnet

Med tre korte oplæg med – måske? – tre forskellige blik på værdi i byudviklingen inviterer vi til debat om kvaliteten i vores byggede miljø.

Oplæg ved

  • Borgmester Marie Stærke(S), Køge Kommune - politikerens blik 
  • Arkitekt og partner, Jan Albrechtsen, Tegnestuen Vandkunsten - arkitektens blik 
  • CEO Carsten Raundahl, Raundahl & Moesby A/S – developerens blik

Debatten modereres ved direktør Lars Autrup, Akademisk Arkitektforening

Debatsession arrangeret i partnerskab med Akademisk Arkitektforening