Fra kyst til kyst

Fra kyst til kyst

C

Politisk lederskab på tværs af kommunegrænser

Hvordan skabes politisk lederskab på tværs af kommunegrænser? Hvad kræver det af politikere og planlæggere? Og hvordan håndterer man forskellige politiske positioner, prioriteter, planer – og betalingsvilje?

Hverken vand eller turister kender kommunegrænser. Ved den nordsjællandske kyst har tre kommuner derfor sat sig sammen for at finde fælles løsninger på udfordringer med kyst-erosion. Og langs den jyske vestkyst arbejder de 11 kommuner og tre regioner sammen om at udvikle og styrke Vestkystturismen gennem en fælles udviklingsplan for den 550 km lange kyst.

Overtegnet

Oplæg fra

  • 1.viceborgmester Bo Juhl Nielsen (S), Gribskov Kommune om det fælleskommunale samarbejde om kystsikring langs den nordsjællandske kyst.
  • Borgmester Erik Buhl Nielsen (V), Varde Kommune om partnerskab for Vestkystturisme og den fælles udviklingsplan.
  • Mødeledere er Berit Mathiesen, Chefkonsulent, KL og Sara Line Bohn, adm. direktør Bark Rådgivning.

Session tilrettelagt i samarbejde med BARK Rådgivning og KL.