Tag over hovedet

Tag over hovedet

L

Kommunerne og fremtidens boligpolitik

Hvordan får kommunerne skabt en politik og en boligstruktur, der matcher behov og efterspørgsel uden, at det bliver alles kamp mod alle om at fastholde og skabe bosætning?
I de kommende årtier vil behovet for forskellige boligtyper ændrer sig, og det er en udvikling som kommunerne skal forholde sig til. Alt tyder på, at der vil være stigende efterspørgsel på udlejningsboliger og mindre boliger, ligesom andre boformer vil blive efterspurgt. Men udviklingen er ujævn og nogle kommuner vil opleve stigende befolkningstal, andre et større fald og ændringer i alderssammensætningen. Samtidigt er de statslige rammer for boligpolitikken løbende til debat, senest ghetto-udspillet og diskussionen om ”belastede boligområder”.

På sessionen tager vi debatten og forsøger at indfange de handlemuligheder som kommunerne har i boligpolitikken.

Overtegnet

Debatten skydes bl.a. i gang med indlæg fra:

  • Projektdirektør Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter
    Boligøkonomisk Videncenter har bl.a. fået foretaget undersøgelsen ”De danske yderområder er udfordrede” om, hvordan demografien påvirker boligefterspørgsel og boligmarked.
  • Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening
    Aalborg er universitetsby og arbejder aktivt med både at sikre boliger til de studerende og en aktiv ”stay-strategi”, der skal fastholde de nyuddannede. Kommunen er også attraktiv for +55-segmentet, en efterspørgsel som også skal håndteres. Hør om, hvordan boligforening og kommune samarbejder om boligpolitikken.

Mødeleder Rune Stig Mortensen, bestyrelsesmedlem i Dansk Byplanlabpratorium og analysechef i Region Syddanmark.