Planlægning for grøn omstilling og bæredygtighed

Planlægning for grøn omstilling og bæredygtighed

Planloven er med til at sætte rammerne for udviklingsmuligheder i hele landet. Udfordringerne i planlægningen ændres med udviklingen i samfundet. F.eks. påvirker store forandringer som urbanisering, den teknologiske udvikling og klimaforandringer arealplanlægningen i Danmark. 

I 2017 blev planloven ændret, og kommuner, virksomheder og borgere fik øget råderum og en række nye muligheder. Det blev også besluttet at evaluere loven efter tre år. Som led heri inviteres alle til at komme med ideer og forslag til, hvordan planlovgivningen bedst kan imødekomme nutidens og fremtidens udfordringer.  

Hent indbydelse og program (pdf)

Landet: Bæredygtig jordfordeling, landsbyernes fremtid og kysternes udvikling. 
2. december 2019 kl 13-17 i Torvehallerne, Vejle.
Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, er det åbne land en del af svaret. Og skal det gode liv på landet styrkes, så er det vigtigt, at der planlægges aktivt for landsbyernes udvikling og kysternes potentialer. Spørgsmålet er, om vi har de rigtige redskaber?

Oplæg:

Byen: Strategisk byudvikling, social balance og bæredygtighed. 
4. december 2019 kl 13-17 i Hedehuset, Hedehusene.
De danske byer udvikler sig med rivende hast, men er ikke altid i balance – økonomisk og socialt. Kan vi med planlægningen styrke den grønne omstilling og samtidig skabe større social diversitet, levende bymidter og fællesskaber i vores byer? Har vi de rigtige redskaber?

Oplæg:

 

Sted
Vejle & Hedehusene
Pris
Gratis
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
27. november 2019 kl. 12:00