Elbilerne kommer - hvad kræver det, når vi byudvikler?

Udviklingen af bæredygtige byer og nye bydele kræver langsigtet tænkning. Her er trafik og parkering altid et vigtigt element – og udsigten til flere elbiler en ny faktor. Selvom der i dag ikke er mange elbiler på vejene, er der sat politiske mål for, at antallet i de kommende år vil øges betragteligt. Hvad betyder det for udviklingen af fremtidens forstæder? 

Ved et online erhvervsarrangement sætter Realdania By & Byg Klubben fokus på problemstillinger og perspektiver, når nye – men også eksisterende - boligområder skal fremtidssikres til elbilister. Region Hovedstadens elbilsekretariat – Copenhagen Electric – fortæller om, hvordan man som kommune, boligforening, bygherre mv. bedst forbereder sig på en situation, hvor flere og flere benytter elbiler. Du hører desuden om de konkrete erfaringer med at sikre ladekapacitet i den nye bydel Nærheden og om Høje-Taastrups tilgang til omstillingen som kommune.
 

Hør blandt andet om: 

  • Lovgivning: Krav fra staten/EU
  • Ladebehov: Kapacitet ud fra kørselsmønstre
  • Ladeoperatører: Forskellige prismodeller og løsninger
  • Investorer/bygherrer: Kort- eller langsigtet tidsperspektiv
  • Drift: Roller og ansvar

Læs mere om arrangementet

Sted
Online
Dato
Kursusdato