Supercykelstierne og mobiliteten

Foto Supercykelsti Sekretariatet

Supercykelstierne og mobiliteten

Gratis frokostwebinar 24. juni 2021 kl 12:00 - 12:30

Mobilitet og infrastruktur er vigtige områder, når vi skal reducere vores CO2 belastning.
På dette frokostwebinar sætter vi fokus på, hvordan cykling og særligt supercykelstier kan være et aktiv til at skabe bæredygtig mobilitet. Når pendlerne skifter bilen eller toget ud med aktiv transport, har det også en lang række samfundsøkonomiske gevinster. Trængslen på vejene falder, CO2 udledningen reduceres og den enkelte cykelpendlers sundhed styrkes, i en grad der svarer til en reduktion på 40.000 sygedage årligt

Supercykelstier er et samarbejde mellem 30 kommuner og Region Hovedstaden. Samarbejdet arbejder for at skabe en bedre cykelinfrastruktur, der gør det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde – også på strækninger over fem kilometer og på tværs af kommunegrænserne.
Vi får bud på, hvordan erfaringerne kan bruges andre steder i landet end i Hovedstadsområdet og ideer til, hvordan vi kan arbejde med konceptet i planlægningen.

Oplægsholder: Sekretariatsleder Sidsel Birk Hjuler, Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen

Sted
Webinar
Pris
Gratis
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
21. juni 2021