Byplanhistorisk Seminar 2021 – Kulturmiljøer i forandring

Byplanhistorisk Seminar 2021 – Kulturmiljøer i forandring

I seminaret fokuseres på de igangværende ændringer af kulturmiljøet i tre typiske forstads-boligområder fra efterkrigstiden og de konflikter, der kan opstå mellem bevaringshensyn og de igangværende forandringer.

De industrialiserede etageboligbebyggelser er kulturmiljøer med gode bebyggelses- og lejlighedsplaner. De fortæller historien om velfærdsstatens succesrige boligpolitik. Nogle af disse bebyggelser ændres i disse år radikalt. Hvilke kvaliteter kan og skal bevares? Parcelhusområder rummer velfærdsfamiliens drømmebolig. Når nye generationer rykker ind betyder det ombygninger eller nedrivning. Kulturmiljøet ændres. Hvor meget kan den kommunale planlægning styre? Tæt-lav bebyggelsernes kulturmiljøer rummer drømmen om et kollektivt, socialt liv. En trussel mod disse bebyggelser kommer indefra, når nye mere individualistiske beboere flytter ind.

Seminaret vil belyse nogle mulige metoder at udpege sammenhængende kulturmiljøer. Seminaret vil også se på, hvorledes de forskellige epokers kulturmiljøer får indflydelse på kommunernes planer og den fremtidige udvikling.

Seminarets målgruppe er kommunalt ansatte planlæggere og historisk interesserede byplanlæggere, men også personer i boligafdelingsbestyrelser, grundejerforeninger og bevaringsforeninger.

Læs hele indbydelsen og se programmet (pdf)

Sted
København
Pris
1.200 kr. For pensionister 800 kr. og studerende 400 kr.
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
Efter d. 29 oktober er tilmeldingen bindende