I: Partnerskaber om destinationsudvikling

I: Partnerskaber om destinationsudvikling

Videns- og debatsession om nye metoder og tilgange til destinationsudvikling 

Hvordan kan kommunale investeringer i fx byrum og infrastruktur bedst muligt geare investeringer fra private aktører? I Nordtyskland har kommuner og private aktører længe arbejdet sammen om at udvikle turistdestinationer. Vi skal på denne session høre mere om den tyske metode, som for nyligt er taget i anvendelse i fx Thisted og Tønder kommuner, hvor konsulenter fra Danmark og Tyskland arbejder sammen med kommunerne, for at udvikle nye strategier for destinationsudviklingen med kommunerne. Hvordan oversætter man erfaringerne fra nordtyske feriesteder til danske vilkår, hvor vi generelt har mindre byer, mindre kritisk masse og kortere feriesæson? 

På sessionen skal vi også høre nærmere om den strategisk-fysiske udviklingsplan for Blokhus-Løkken, der er et strategisk styringsværktøj, som sætter fælles retning for de to byers udvikling. I planens tilblivelsesproces er politikere, embedsmænd, erhvervslivet og lokale aktører involveret for at skabe bred konsensus om retning, ejerskab til og test af de konkrete initiativer, planen peger på. Indsatsen skal løftes af et nyere tværkommunal turismesamarbejde i Destination Nordvestkysten i tæt samarbejde med de involverede kommuner.  

Oplæg ved  

  • Forretningsfører og byplanlægger Jan Sönnichsen, Destination LAB GmbH 
  • Projektchef Anna Oosterhof, Destination Nordvestkysten samt byrådspolitiker(V) i Rebild Kommune  
  • Mødeleder er teknisk direktør Bettina Hedeby Madsen, Hjørring Kommune og bestyrelsesmedlem i Dansk Byplanlaboratorium.