H: Partnerskaber med civilsamfundet i landsbyerne

H: Partnerskaber med civilsamfundet i landsbyerne

Videnssession med debat

OBS: Session H er fyldt op med deltagere og kan derfor ikke længere vælges

Som noget nyt skal alle kommuner skal redegøre for deres strategiske arbejde med landsbyudvikling i kommuneplanen. I den forbindelse er der interesse for at kortlægge og inddrage civilsamfundet. Men hvordan? På denne session vil der blive fremlagt et udviklingsprojekt, der giver et bud på netop det. 

I Aabenraa Kommune har man en lang og positiv erfaring med områdefornyelse og samarbejde med landsbyerne efter en langsigtet plan. Kommunens konkrete erfaringer og refleksioner vil danne baggrund for en drøftelse af, hvordan de frivillige kræfter inddrages bedst muligt i forskellige landsbytyper – og hvordan kommunerne skaber det bedste tværsektorielle klima for denne inddragelse.  

Strategisk forskelsbehandling kan sikre det gode liv i danske landsbyer Metode til at kortlægge civilsamfundets styrke i landsbyer.
ved Konsulent Camilla Hjortkjær, Hjortkjær strategisk rådgivning for by og land  

Aabenraa Kommunes erfaringer og konkrete eksempler fra to landsbyer
ved Byplanlægger Kasper Espersen & Landdistriktskoordinator Katrine Callesen, Aabenraa Kommune og Lokalrådsformand Henning Frisk fra landsbyen Bolderslev. 

Mødeleder er Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium.