MorgenDAC: Hvad kan vi lære af vilfærdsbyens idealer?

Efterkrigstidens velfærdsby skulle bidrage til det gode liv og samtidig løse nogle af de store samfundsproblemer. Men i dag er velfærdsbyen snarere blevet en velstandsby for især velhavende, veluddannede børnefamilier. Hvordan kom vi hertil, og hvad kan vi lære af de gamle idealer?

The post-war welfare city was designed to contribute to the good life and solve some of the major challenges of society. Yet, today, the welfare city has rather become a wealth city for the more wealthy and well-educated families. How did we get here and what can we learn from the old ideals?

Med de bedste tanker om det gode liv, gik man efter Anden Verdenskrig i gang med at udvikle byerne på helt nye måder. De trængte byer med forurening, sygdomme og boligmangel skulle erstattes af nye velfærdsbyer, der med luft og plads kunne danne rammen om det gode liv. Idealerne var stærke, og byerne blev skabt med en arkitektur formet af rationalitet og nye, moderne byggemetoder.

Men hvor står vi i dag? Kan vi stadig tale om en velfærdsby eller er det værd at skue tilbage mod de idealer, der prægede efterkrigstidens byer?

Læs mere om arrangementet

Sted
København K
Dato
Kursusdato