Trafikingeniør, landinspektør, landskabsarkitekt e. lign. til vejmyndighedsarbejde

Vi søger to nye kolleger til Københavns Kommunes vejmyndighed, så vi fortsat kan sikre udviklingen af byens nye og eksisterende veje og byrum.
Lyder det interessant? Og har du faglighed og gennemslagskraft til at kommunikere med både borgere og professionelle udviklere og rådgivere, så søg om at komme med på holdet.

Vi ser det som en styrke for vores team, at vi har forskellig faglig baggrund og anciennitet, så vi er godt rustet til at inddrage og vægte de mange hensyn, der er for at træffe de bedste løsninger for København. Vi forventer derfor at mindst en af vores nye kollegaer har betydelig og relevant arbejdserfaring på området.

Vores rolle er, at repræsentere hele forvaltningen overfor ansøgere, og sikre at ansøgere oplever så god en proces som muligt, hvor vi gennem dialog med ansøgere og resten af forvaltningen finder løsninger, der er til gavn for byen, borgerne og virksomhederne.

Det betyder at du skal være god til at tale med andre mennesker og sætte dig ind i deres behov – både hos ansøgere, rådgivere og kolleger, på forvaltningens andre fagområder, at du kan afveje og sammenskrive alt dette i de tilladelser og godkendelser, som du udarbejder på kommunens vegne.

Københavns Kommune
Kontaktperson
Enhedschef Søren Kastoft på 2270 6534.
Ansøgningsfrist
Skanderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Gladsaxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Viborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Ansøgningsfrist: