Faglig teamleder til Byggesag i fremsynet kommune

Gladsaxe Kommune søger en involverende og nysgerrig faglig teamleder til Byggesag. Du er god til at bringe mennesker sammen, så deres kompetencer og indfaldsvinkler supplerer hinanden, og så de sammen skaber helhedsorienterede løsninger for borgere og erhvervsliv.

Gladsaxe Kommune har vedtaget en ambitiøs arkitekturpolitik, som tager afsæt i et menneskeligt perspektiv, stedsans og verdensmål. Som teamleder får du en central rolle i at implementere målsætningerne fra politikken og omsætte dem i konkrete byggeprojekter sammen med byudviklingschefen og stadsarkitekten, f.eks. i forhåndsdialogen med borgere og virksomheder.

Du bliver leder for et team, som allerede er velfungerende, og hvor medarbejderne gerne byder ind. Du kommer til en forvaltning med højt ambitionsniveau, positiv stemning og fokus på samarbejde på tværs af organisationen.
Hvad er dine styrker?
Du har en uddannelse som arkitekt, ingeniør eller tilsvarende relevant teknisk uddannelsesbaggrund. Og så må du gerne have en vis ledelseserfaring eller have flair, mod og energi til at bevæge dig i retning af lederrollen.

Gladsaxe Kommune
Kontaktperson
Formand for ansættelsesudvalget, Stabs- og projektchef Niels V. Haar Sørensen på niesor@gladsaxe.dk eller telefon 39 57 58 03.
Ansøgningsfrist
Skanderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Gladsaxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Viborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Ansøgningsfrist: