Fra projekt til levende by - erfaringer med at forankre byudvikling

At udvikle nye bydele handler ikke kun om at udtænke planerne og få nogen til at bygge husene og anlægge fællesarealerne. Visionerne for byudviklingen skal gerne leve videre, når nye aktører med tiden overtager ansvaret for byen og dens liv overdrages til de rigtige aktører i den rigtige takt og på den rigtige måde. Omdrejningspunktet er ejerskab – i både bogstavelig og overført forstand.

Ved to erhvervsarrangementer den 22. marts 2023 i Fredericia og den 28. marts i Køge sætter vi fokus på arbejdet med forankringsstrategier for byudviklingen med udgangspunkt i Realdania By & Bygs konkrete erfaringer i fire arealuviklingsprojekter, hvor der fra tidlig færd er arbejdet aktivt med at hjælpe en lokal forankring af byudviklingen på vej via en tæt dialog med borgerne i området.

Hør byudviklerens, kommunens og bydelsforeningens erfaringer med at forankre de fysiske løsninger for fællesarealer, de midlertidige eller permanente aktiviteter samt bydelens faciliteter.

Se mere her

Sted
Fredericia, Køge
Dato
Kursusdato