PROFESSORAT I ARKITEKTURENS PRAKSIS

Arkitektskolen Aarhus opslår et professorat i Arkitekturens Praksis, med særligt fokus på økologi og bosætning. Med dette professorat ønsker vi at styrke arkitektskolens forbindelse til nutidig arkitekturpraksis, samt konsolidere vidensfundamentet under vores satsningsområder økologi og bosætning. Arkitekturen og dermed også arkitektfaget står overfor en omstillingsproces, der fordrer radikale bud på morgendagens byggeri. Med naturindsigt og arkitektonisk praksis som to af de overlappende prismer vi ønsker at rette skolens og vores studerendes æstetiske og kreative blik igennem i de kommende år, har vi brug for en stærk arkitektfaglig profil, der kan være med til at udvikle denne retning. En retning, hvor begreber som kunstnerisk dannelse, teknologi og økologisk tænkning vil stå i centrum for uddannelsen af fremtidens arkitekter.

Er du visionær og passioneret i dit arbejde, har du omfattende praksiserfaring med markant bygningskunstnerisk aftryk, og har du samtidig erfaring med innovation og vidensudvikling, kombineret med stærke kommunikationsevner, så send os din ansøgning.

Arkitektskolen i Aarhus
Kontaktperson
Thomas Bo Jensen på +45 8936 0300 eller tbj@aarch.dk
Ansøgningsfrist
Gribskov Kommune
Vil du være med til at få Kongernes Nordsjælland til at være et endnu bedre sted at leve og arbejde?
Ansøgningsfrist:
Frederiksberg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i en kommune med spændende byudviklingsprojekter og en ambitiøs klimadagsorden?
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Vil du være med til at præge Odenses byudvikling?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Vil du være med til at udvikle Slagelse Kommune, som et attraktivt sted at leve, bo, arbejde, drive erhverv og investere i?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Kunne du tænke dig at bruge din viden i et job, hvor du i høj grad kan se den positive effekt af din indsats?
Ansøgningsfrist: