Verdensmål i det åbne land

Verdensmål i det åbne land

Hvordan kan vi forstå og bruge verdensmålene i det åbne land? Hvordan omsætter man store, globale mål opgør dem til virkelighed i en dansk kontekst?Alle taler om verdensmål. Alle arbejder med verdensmål – på den ene eller anden måde. Men der er stor forskel på, hvordan eller hvor langt man er kommet med implementeringen eller opfyldelsen af dem, rundt omkring. Der er derfor et stort behov for at danne videns- og erfaringsnetværk omkring arbejdet. 

Portræt af Steen Hildebrandt

På temadagen sætter vi sammen med professor emeritus, Steen Hildebrandt, fokus på, hvordan vi konkret, i den offentlige sektor og i det åbne land, kan sætte turbo på arbejdet med at implementere FN’s 17 verdensmål.

Steen er erfaren og dedikeret foredragsholder med stor tyngde. Aktuelt har han et skarpt dansk fokus på FN's 17 verdensmål, og hvordan disse nu og i fremtiden vil påvirke stat, regioner, kommuner og private virksomheder. 

Åben Land dagene afholdes normalt som en 2-dages konference. På grund af samfundsforholdene i 2020 afvikler vi i år, dagene som to temadage i løbet af efteråret 2020. Temadagene henvender sig især til natur- og planmedarbejdere i kommunerne, men øvrige interesserede er også meget velkomne! 

  • 8. september er temaet Verdensmål og udvikling i det åbne land. Afholdes på Københavns Universitet.
  • 18. november er temaet Jordreformer og multifunktionel jordfordeling – programmet er endnu ikke helt færdigt, men på vej.
    Sæt allerede nu X i kalenderen og skriv til Anne Møller, am@byplanlab.dk, hvis du vil have information, så snart det endelige program foreligger og tilmeldingen er åben.


Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og Dansk Byplanlaboratorium inviterer til to temadage, der sætter fokus på to forskellige relevante temaer for alle, der arbejder med det åbne land. Dagene er sammensat af oplæg om nyeste forskning og viden, samt workshops, hvor der er mulighed for at sparre med hinanden, lade sig inspirere, forstå konkrete værktøjer og dele viden om hverdagens praksis.

Har du spørgsmål til arrangementet, kan du henvende dig til kursusansvarlig projektleder Anne Møller.

Sted
København K
Pris
kr. 600,- for medlemmer af IGN's Videntjeneste og tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium. kr. 800,- for alle andre
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
1. september. Efter denne dato er tilmeldingen bindende, og deltagerafgift refunderes ikke. Hvis arrangementet blive skubbet til en anden dato og du derfor er forhindret i at deltage, eller hvis kurset bliver aflyst, vil du naturligvis få pengene retur.