Økonomi i byudviklingsprojekter - for fagchefer

For kommunale ledere og fagchefer, der arbejder med byudvikling og byudviklingsprojekter.

Find program og tilmelding her. 

Forstå kommunen når du byudvikler

Med kurset ’Forstå kommunen når du byudvikler’ sætter Byplanlaboratoriet fokus på samspillet mellem private aktører og kommunen.

Find program og tilmelding her. 

Fra planlægger til byudvikler

Vil du vide mere om projektledelse og projektlederværktøjer?

Læs mere og find tilmelding

Nyt fra Plan22+

Kommuner landet over har søgt om støtte til at udvikle pilotprojekter på via Plan22+ første ansøgningsrunde.

23 bud på at indfri klimamålsætninger

Ellen Højgaard: Byudvikling er blevet en balancegang mellem planer og borgere, »som er så spændende og er så svær«

I mine øjne et helt afgørende, at vi anskuer mobilitet som en helhed. Derfor skal vi både fortsætte arbejdet med at udbygge infrastrukturen samtidig med, at vi bedst muligt får udnyttet vores investeringer og fremtidens teknologiske løsninger til at øge kapaciteten og effektiviteten i vores transportsystem. En mulighed er også at bruge national roadpricing som reguleringsform.

Karsten Lauritsen, Branchedirektør, DI Transport i Byplan Nyt 1. 2023