Intromøde: På tværs af byen - netværk om byudvikling og mobilitet

Intromøde: På tværs af byen - netværk om byudvikling og mobilitet

Intromøde om temaet og det nye netværk

Mobilitet er en væsentlig faktor for byernes konkurrencekraft og evne til at tiltrække og fastholde virksomheder og indbyggere. Og urbanisering, en hastig teknologisk udvikling og klimaforandringer kan ændre vores transportvaner og dermed forudsætningerne for byudviklingen.

Så hvordan håndterer vi planlægning og udvikling af gode byer og byliv i dette krydsfelt, mindsker trængsel og finder fx smarte parkeringsløsninger, som kan give en fællesforståelse af, hvad det er for en fremtid, vi ser ind i?

Program

Kl. 14:45: Velkommen

 • Kaffe og kage

Kl. 15:15 – Introduktion til netværket

 • Kort præsentation af deltagerne
 • Hvorfor dette netværk?
 • Hvad får du ud af netværket?

Kl. 15:30 – Oplæg med mulige temaer

Følgende temaer vil blive fremlagt på introduktionsmødet:

 • Byens flow og dagligstue
 • Smarte mobilitetsløsninger til at understøtte en nem og moderne hverdag
 • Mobilitet som katalysator for byudvikling og livskvalitet
 • Fremtidens transportknudepunkter/mobilitets Hub og deres strategiske rolle i planlægningen
 • Parkering og byudvikling – byrum med muligheder
 • Hvilke andre strategiske og faglige emner er interessante?
 • Hvilken skala skal der planlægges for: Det regionale, kommunale eller det lokale?
 • Hvem vil vi bruge som oplægsholdere til inspiration for alle?

Kl. 16:00 - Diskussion og forventningsafstemning

 • Hvad forventer du at få ud af netværket?
 • Hvilke konkrete udfordringer kan du have brug for at diskutere i netværket?
 • Hvor mangler du mere viden og inspiration til dit arbejde?

Kl. 16:45 - Det praktiske

 • Hvor mange møder afholdes?
 • Hvad sker der på møderne?
 • Hvor skal vi være?
 • Hvad koster det?

Kl. 16:50 – Opsamling

Kl. 17:00 - Tak for i dag

 

Læs mere og find tilmelding til netværket.

Sted
København
Pris
Gratis
Tilmeldingsfrist
D. 26. april. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.