Kysterne - Sikring og udvikling

Kysterne - Sikring og udvikling

Arrangementet afholdes som et samarbejde mellem Akademisk Arkitektforening og Byplanlaboratoriet.

De danske kyster er under pres fra havniveaustigninger og mere ekstremt vejr kombineret med udfordringer i forhold til centralisering og affolkning - hvilket afføder udfordringer med bevaring af kulturarven, de landskabelige værdier og klimasikring.

At arbejde helhedsorienteret med at bevaring, kystsikring og udvikling af kysterne kræver samarbejde mellem grundejere, rådgivere og myndigheder, og omfatter et komplekst fagområde fra kystteknik til æstetik, natur, proces, økonomi og lovgivning.

Kurset
Med dette kursus bliver du med nye erfarings- og forskningsbaserede redskaber klædt på, til at arbejde professionelt og systematisk med kystsikrings- og -udviklingsopgaver i eksisterende kystmiljøer. Kurset formidler de grundlæggende begreber, værdier og metoder, og giver indblik i hvilke arbejdsmetoder og processer, der kan skabe det rette strategiske og faglige fokus for at udvikle succesfulde projekter.  

Du får teoretiske input, konkrete redskaber og hands-on-erfaringer med at håndtere komplekse strategiske målsætninger, praktisk projektudvikling og procesplanlægning for et kystudviklingsprojekt – herunder strukturering af processen fra problemafklaring/konceptudvikling frem til design og løsningsforslag.

I et dynamisk kursusforløb vil vi gennem en vekselvirkning mellem oplæg fra visionære praktikere, fælles diskussioner og letfodet øvelsesarbejde i projektgrupper få redskaber til at arbejde praktisk og samtidigt visionært med helhedsorienteret kystudvikling.

På kurset arbejder vi med en eller flere specifikke kyststrækninger (casestrækninger). Kursusdeltagerne opfordres melde ind med egne cases for at gøre kurset så relevant og udbytterigt som muligt.

Praktisk udbytte
Som kursusdeltager vil du blive guidet gennem de centrale overvejelser og nøglebegreber i forbindelse med varetagelse af opgaver indenfor projektledelse af helhedsorienteret kystsikring og kystudvikling.

På kurset vil de enkelte sessioner blive introduceret med korte præsentationer, som vil blive udleveret til fastholdelse af kurset centrale læringspunkter.

Der vil blive brugt øvelsesark/projektark på kurset, som kan bruges som skabelon for efterfølgende projektarbejde med at udarbejde indledende beslutningsgrundlag og varetage kreative udviklingsprocesser i relation til kystudvikling.

Målgruppe
Kurset henvender sig til en bred tværfaglig målgruppe af arkitekter, geografer og ingeniører, såvel som kommuner og bygherrerådgivere, der arbejder med det idemæssige, praktiske og strategiske arbejde med bevaring, sikring og udvikling af kysternes byer og landskaber.

Oplægsholdere

  • NATOUR Climate, Research, Development & Design – indehaver & landskabsarkitekt MAA MDL Eva Sara Rasmussen (kursusleder).
  • DHI – senior kystingeniør Nils Drønen (oplægsholder).
  • Bech-Bruun – partner & advokat Jacob Brandt (oplægsholder).
  • Roskilde Kommune – specialkonsulent & landskabsarkitekt Jeremy Dennis.

Tilmelding via Akademisk Arkitektforening

Sted
København K
Pris
kr. 5.900 for medlemmer eller tilskudsgiver til Dansk Byplanlaboratorium / kr. 7.400 for andre.
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
27. marts 2019. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.