Bestyrelsens beretning for 2017 ved formand Jes Møller

Bestyrelsens beretning for 2017 ved formand Jes Møller

Et år i Fingerplanens tegn
Fingerplanen er under revision. I 2017 har erhvervsministeriet spurgt kommunerne om deres ønsker. Byplanlaboratoriet har sammen med ministeriet udgivet et kompendium med forskningsresultater gennemtiden og afholdt en konference i Helsingør med flot politisk deltagelse. Derudover har vi afholdt en salon og en workshop. Endelig har vi debatteret planen i aviser, i Byplan Nyt og på Byplanlaboratoriets blog.

Det er Byplanlaboratoriets holdning at der er behov for regional planlægning. Vi har især talt for at planlægge mere tværkommunalt for de grønne kiler, de gamle erhvervsområder og de stationsnære knudepunkter. Debatten fortsætter i 2018 – senest med det nedsatte hovedstadsudvalg.

Men også i DØM´s 
Bogudgivelse. Antologi af bl.a. Boris Brorman og Tom Nielsen fra Arkitektskolen i Aarhus.Situationen i Vestdanmark er noget anderledes end i Fingerplanområdet. Hvad sker der i det mærkværdige område, der ikke er underkastet samme planlægning som i Østdanmark ? Danmarks andet regionale vækstcenter det såkaldte »østjyske bybånd,« opstået omkring E45, er på flere punkter begyndt at udgøre en modpol til nationens ultimative center. Det diffuse østjyske bynetværk fra Randers til Kolding har længe været diskuteret i forskellige fagkredse, men er ikke rigtig blevet indplaceret på det mentale danmarkskort. I modsætning til udviklingen af Øresundsregionen finder der ingen sammenhængende planlægning sted. Det rejser to spørgsmål som bogen behandler. Hvorfor? Og er det overhovedet nødvendigt at planlægge den jyske bysammenvoksning?

Indsatsområder
Vi arbejder også med årlige indsatsområder, der knytter sig tæt til Byplanmødet. I de sidste 6 år har de heddet: 

2012: ’Velfærdsstatens nye geografi” 2013: ’Smart planlægning’.2014: ’Innovativ planlægning’. 2015: `Den Regionale By´ 2016  Bytransformation 2017 : Erhverv i planlægningen 2018: Politisk lederskab.

Byplanmøde 2017 – Business og bykvalitet
Byplanmødet er vores kronjuvel og vi er glade for at det er lykkedes at samle mange 100 deltagere – heriblandt over 100 politikere. Mødet blev afholdt i Fredericia Teater 
Vækst og erhvervsudvikling er på alles læber og kommuner og regioner leverer seriøse indsatser i kampen for begge dele. De arbejder benhårdt på at tiltrække nye virksomheder, men gøres der nok for at samarbejde med og fastholde de eksisterende? Ved vi, hvad forskellige brancher efterspørger af fx services og bykvalitet? Og hvad kan forskellige virksomheder tilbyde at give tilbage til byen? 

Med Fredericia som vært bød Byplanmødet velkommen til en succesrig erhvervskommune, der efter at have skabt ideelle betingelser for erhvervslivet nu fokuserer på at styrke bymiljø og bykvalitet – for at øge bosætningen og skabe en stærkere sammenhæng mellem by og erhverv

Byplanprisen 2017
De tre nominerede: Odense, Ringkøbing og Viborg blev præsenteret i Byplan Nyt og på en stand på Byplanmødet. Her kunne deltagerne stemme på de tre nominerede med klistermærker. Kommunerne går nu all in og kæmper for at vinde prisen, når de først er nominerede. Prisen gik til Viborg Kommune for proaktiv planlægning og udvikling af banebyen.

Strategisk planlægning med stor konsekvens og en perlerække af resultater! Sådan lød en del af den flotte vurdering som juryen gav årets vinder af Byplanprisen, Banebyen/Viborg Kommune

Juryen anerkendte det samlede greb i byudviklingen som udføres med inddragelse af interessenter og sans for praktisk gennemførelse, og fremhæver de mange forskellige elementer som samlet skaber den gode planlægning. Det er en meget gennemtænkt og gennemført planlægning som har været afgørende for, at Byplanprisen 2017 lander i Viborg. Særligt omdannelsen af det gamle industrikvarter, der nu er kernen i Banebyen, er et flot og inspirerende eksempel på god og konsekvent planlægning. Planen skaber sammenhæng i byen på en ny og inspirerende måde og viser, hvordan man kan lave stationsnær byfortætning i samspil med borgere og virksomheder. Banebyen har alle forudsætninger for at blive en aktiv og attraktiv del af Viborg. Juryen fremhæver også, at kommunen har en stærk plankultur og på markant vis gør planlægning, design og arkitektur til en vigtig del af byens udvikling.

Vigtige netværk i 2017
I 2017 har der været arbejdet med 2 større netværksprojekter. Det er:

1)      Digital på landet

Projektet udføres af Dansk Byplanlaboratorium og KUBEN Management for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.  I dette netværk vil vi klæde områdefornyelsens parter på til at kommunikere og samskabe digitalt – det handler bl.a. om digitale borgermøder, elektroniske afstemninger eller crowdfunding af lån til forsamlingshuset, brugsen eller endda private boliger.
Projektet strækker sig over 2017 og 2018 med en række seminarer og workshops for de deltagende kommuner og afslutter med en åben konference. 
Deltagende kommuner:  Langeland Kommune, Lejre Kommune, Lemvig Kommune, Viborg Kommune, Svendborg Kommune, Tønder Kommune, Vordingborg Kommune, Syddjurs Kommune
Udsprunget af temaet: Smart planlægning 2013

2)      Netværk for privat-offentligt bysamarbejde

Kommuner og private aktører vil styrke vækst og byudvikling i Danmark ved hjælp af nye samarbejdsmodeller. Derfor opretter de nyt netværk. Inspirationen kommer blandt andet fra udlandet, hvor lignende metoder har vist sig som en positiv vækstdriver i udviklingen af byområder. KL, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania By & Byg er gået sammen med 11 kommuner i et netværk, der skal styrke privat-offentligt samarbejde om vækst og byudvikling i Danmark. Netværkskommunerne er allerede i tæt dialog med lokale private aktører om at etablere konkrete samarbejdsprojekter. Byplanlaboratoriet er sekretariat. Der er en række netværksmøder og 2 åbne konferencer hvoraf den ene er annonceret i øjeblikket.

Netværket ligger i naturlig forlængelse af temaet: Erhverv i planlægningen 2017 

Byplan Nyt 2017
Der er udkommet fire numre af Byplan Nyt med varierede temaer:
1.      Ny planlov
2.      Boligsocial indsats på landet
3.      Business og bykvalitet
4.      Kystbeskyttelse

Kurser og seminarer 2017
Kurser og seminarer er en væsentlig del af Byplanlaboratoriets virksomhed. Nogle kurser er nye andre er gentagelser. Der har været efterspørgsel på skræddersyede kurser om økonomi i byudviklingen

I 2017 har der været følgende gentagelser
•         Byens Gulv
•         Arkitekturpolitik
•         Byforskning uden grænser 
•         Detailhandelskursus
•         Strategisk byledelse hold 1og 2 
•         Økonomi i byudvikling (x4) Kbh, Gladsaxe, Hjørring og Odense
•         Lokalplaner i praksis
•         Jura og plan i praksis


I 2017 har vi udviklet følgende nye kurser og konferencer
•         Landsbyklynger
•         Mindre byer der skrumper
•         Strategisk udvikling af byernes randzoner
•         Boligsocial indsats på landet
•         Fra planlægger til byudvikler hold 1
•         Konference om Fingerplanen 2030
•         Regn og byer
•         Tomme bygninger, civilsamfund og integration

•         3 fyraftensmøder: 1) Sommerhuse 2) Ny planlov Øst 3) Ny planlov Vest

Nye kommunikationsplatforme

Byplan Blog:   18 blogindlæg

1)                   Facebook       2436 følgere
2)                   Instagram         614 følgere
3)                   Linked-in       1677 følgere

Vi håber at der på den måde bliver endnu større bevidsthed om hvad vi kan og hvem vi er. I er hermed inviteret til at deltage i debatten. Skriv gerne blogindlæg eller kommenter dem, der ligger.

Sekretariat og bestyrelse
Sekretariat: Tak til sekretariatet som har bestået af Christian Broen, Ellen Højgaard Jensen, Grethe Søndergaard, Ny Weisser, Monica Bengtsen, Mathis Gallego, Susanne Saxholt, Andreas Hvidt, Charlotte Sjælland, Marianne Bendixen, John Krogstrup, Michael Nørgaard.

Tak til bestyrelsen
Bestyrelsen er en blanding af forskellige fagligheder og kompetencer. Det er bestyrelsens styrke. Vi bestod i 2017 af: Peter Vergo (Vordingborg Kommune), Marie Louise Madsen (KL), Jes Møller (Køge Kyst), Lene Krogh (Horsens Kommune), Filip Zibrandtsen (Urban Creators), Torben Glesborg (Københavns kommune), Marie Stender (SBI), Mats Olsson, Rune Stig Mortensen (Region Syd), Hans Bo Hyldig (FB gruppen). Fast gæst: Sigmund Lubanski Erhvervsstyrelsen.