Byplanlægger til 2 årig projektansættelse

Har du lyst til et nyt job i en kommune med et stort udviklingspotentiale i vækst, med smukke landskaber, en perlerække af små og mindre bysamfund samt aktive landsbyer? Har du lyst til at udvikle og sikre kvaliteterne af ovenstående? så har vi en 2 årig stilling til dig.

Egedal Kommune tilbyder en stilling som planlægger i en afdeling med højt fagligt miljø samt et sundt og velfungerende samarbejde. Afdelingen varetager opgaver indenfor strategisk planlægning, kommune- og lokalplanlægning, byudvikling af nye bydele, udvikling i det åbne land, fredninger, landzoneadministration og byggesagsbehandling samt en lang række andre opgaver.
 
Alle opgaver løses i en kommunalpolitisk kontekst og i tæt dialog med borgere, foreninger, erhvervsliv og mange andre interessenter samt på tværs af kommunens øvrige afdelinger.

Afdelingen tæller pt. 20 medarbejdere og vi sidder i et åbent kontorlandskab på rådhuset i Egedal, lige op ad Egedal Station.

Egedal Kommune
Kontaktperson
Jana Eger Schrøder
Ansøgningsfrist
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist: