Bevæg byen – med børn, unge og seniorer

I 2016 iværksattes det tværfaglige forskningssamarbejde om co-design af Aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer (APEN) i Sydhavnen, København, og nu foreligger helt nye resultater af samarbejdet.

Projektet har gennem inddragende byrumseksperimenter skabt forskningsbaseret viden om, hvordan vi ved at forandre eller forbedre de fysiske miljøer i samarbejde med borgere kan fremme sociale, fysiske og bæredygtige aktiviteter i lokalsamfundet.

Målgrupperne er børn, unge og seniorer. Udgangspunktet er en bred forståelse af folkesundhed, som tager afsæt i de lokale byrum, der i stigende grad er arenaer for samskabelse, bevægelse, nye fællesskaber og initiativer.

Læs mere om arrangementet her:

Sted
København K
Dato
Kursusdato