Erfaren byplanlægger til en kommune i rivende udvikling

Holbæk Kommune gennemgår en spændende udvikling med flere nye borgere og udviklingsområder med fokus på bæredygtig udvikling. Vi planlægger for boligområder, erhvervsområder og detailhandelsområder i hele kommunen. Det gælder nye spæde områder såvel som bebyggede arealer. Geografisk dækker vi et stort område med både by, land og sommerhusområder, hvilket giver en spændende diversitet i opgavesammensætningen.

Holbæk Kommune søger derfor en ny by-orienteret planlægger, der har erfaring indenfor planlægning af erhverv, detail, trafik, helhedsplaner og/eller kommuneplan.

Organisering og afdelingskultur
Planteamet består af 12 medarbejdere, der er bredt repræsenteret ift. erfaring, uddannelse, fokus og køn. Teamet er en del af afdelingen Plan og Byg, hvor vi samlet er ca. 30 medarbejdere, der sidder i fælles storrum ved Holbæk Havn. Her sparrer vi på tværs af de tre team Plan, Byg og Landzone og har en uformel omgangstone med plads til både fordybelse og fælles arrangementer på tværs. Vi vægter en sund kultur med plads til små pauser fra skrivebordene. Kontoret summer af spændende projekter og snak hen over bordene for at finde den bedste løsning på opgaven. Planteamet mødes til planmøder en gang om ugen, hvor kolleger fra de andre teams løbende er gæster, ligesom planlæggerne også gæster de andre teammøder. Vi bruger i høj grad hjemmearbejde som en del af arbejdet, ligesom vi vægter at mødes på kontoret.

Holbæk Kommune
Kontaktperson
Rasmus Uhrbrand Damkjær
Ansøgningsfrist
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Holbæk Kommune
Ansøgningsfrist:
Viborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist: