Projektleder til 'Jomfrustiprojektet'

Vil du skabe en ny, bæredygtig bydel i Haderslev?

Vi vil styrke den grønne profil i Haderslev Kommune og vi vil bidrage aktivt til den bæredygtige omstilling, som vi alle er nødt til at bidrage til. Derfor vil vi gå forrest og være en inspiration for borgere og virksomheder. Et af vores store fremtidsorienterede projekter er ”Jomfrustiprojektet”, hvor vi vil skabe en bæredygtig bydel midt i Haderslev by.

Byrådet i Haderslev Kommune fik i 2017 udarbejdet en helhedsplan for Jomfrustien og besluttede i 2018 at vi skal arbejde med FN’s verdensmål som ramme for vækst og udvikling. Senest er Haderslev Kommune, i november 2020, blevet optaget i DK2020 og har derved forpligtet sig på at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Haderslev Kommune og Provas har grebet muligheden for at udvikle en bæredygtig bydel, hvor den fælles vision for Jomfrusti-bydelen er at skabe en levende bydel med en ny identitet, samt en bedre sammenhæng mellem Haderslev bykerne og den nye havnebydel. Projektets primære fokus er på Jomfrustien og de tilstødende arealer, hvor der ved anvendelse af bæredygtige tiltag, klimatilpasningstiltag, infrastrukturforbedringer og en byfornyelsesindsats som løftestang, ønskes en samlet byudvikling.

Til det søger vi en projektleder, som skal føre projektet omkring Jomfrustien ud i livet og samtidigt præge udvikling omkring bæredygtighed i Haderslev Kommune, hvor erfaringer og gode historier fra projektet spreder sig som ringe ud i resten af kommunen. Din faglighed vil derfor også bringes i spil i forhold til andre opgaver i Teknik og Miljø, især omkring det kommende arbejde omkring DK2020.

Haderslev Kommune
Kontaktperson
Kasper Mikaelsen
Ansøgningsfrist
Rudersdal Kommune
Ansøgningsfrist:
Guldborgsund Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Aabenraa Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Svendborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Gladsaxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Struer Kommune
Ansøgningsfrist: